Anasayfa > Dahili Telefonlar

Dahili Telefonlar

DAHİLİ TELEFONLAR   
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ             BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ  
Santral Servisi                                             10 Basın Yayın Müdürü                                    3019
Santral Servisi                                             20 Basın Yayın Müd.Servisi                              3018 / 3020
Başkan Sekreteri                                3606 ÇEVRE HZİMETLERİ BİRLİĞİ  
Özel Kalem Müdürü                                     3600 Çevre Hiz Birliği  Kordinatörü      3116
Bld Bşkn Danışmanı                                 3602 Çevre HizBirliği                                       3117
Özel Kalem Servisi                                    3601 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  
Özel Kalem Sevis  Şefi                                3607 Zabıta Müdürü                                              3127
Çok Amaçlı Toplantı Salonu             3902 Zabıta Servisi                                         3126
İSG UZMANI                                         3228 Zabıta Servisi                                     3125
İşyeri Hekimi 3903 Ruhsat Servis Şefi                                            3014
İskep Kordinatörleri                                           3021 Ruhsat Servisi                     3015
İskep Kordinatörleri                                           3022 Cenaze Hattı      (185)                      3400
Kadın Çalışmaları  Birimi                       3023 Su Arıza                   (186 )                           3401
SODES                                                             3024 Telsiz Merkezi       ( 153)                        3402
SODES  Servisi                            3118 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  
Kent Konseyi  Müdürü               3724 Fen İşleri Müdürü                                       3220
Kent Konseyi  Servisi                 3718 Fen İşleri Müd.Böro İşleri          3221
Bld Bşkn Yrd Sekreteri (2)                                          / 3500   Fen İşleri Müdürlüğü  (İnşaat )                 3223
Bld Başkan Yardımcısı                                3502 Fen İşleri Müdürlüğü  (İnşaat )              3224
Denetim odası                                                  3505 Numarataj        3222
Bld Bşkn Yrd Sekreteri (2)                                          / 3501   Elektirik Şefİ                                           3216
Bld Başkan  Yardımcısı                           3503 Elektirik Servisi                              3403
Bld Başkan Yardımcısı                           3219 PARK BAHÇELER MÜRDÜRLÜĞÜ  
Teknik Bld Bşk Yrd                                      3215 Park Ve Bahçeler Müdürü                  3007
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ   Park Bahçeler Servis  Şefi                                                                                3229
İ.K Ve Eğitim Müdürü                                3106 Park Bahçeler Servisi                                               3230
İ.K   Şefi                                                          3107 Park Bahçeler Servisi                                            3231
İ.K Servisi                                                        3108 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  
İ.K Servisi                                                3109 Malli Hizmetler Müdürü                          3232
İ.K Servisi                                                 3110 Malli Hizmetler Müdürlüğü                          3233
İ.K  Bodro Şefi                                         3112 Malli Hiz Müdürlüğü Servisi                3234
İ.K Bodro Servisi                                   3115 Malli Hizmetler Servisi                        3235
İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ   Yardım Bürosu             3236
İşl iştirakler Müdürü                        3004 Tahhakuk Tahsilat Şefi                         3238
İşl iştirakler Servis  Şefi                               3005 Taahhakuk  Servisi            3239
İşletme İştirakler Servisi                             3006 Taahhakuk Servisi                                    3240
İşletme İştirakler Servisi                              3010 Taahhakuk  Servisi                     3242
İşletme İştirakler Servisi i                        3011 Karbiotek Şirket Müdürü                           3243/ Servis-3246
İşletme İştirakler Servisi                               3012 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  
İşl İştirakler Müdürlüğü                                  3009 Hukuk İşleri Müdürü                               3300
Su Tahsilat Veznesi         3405 Hukuk İşleri Avukat                            3301
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   Hukuk İşleri Servisi                3302
Destek Hiz Müdürü                                      3120 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ  
Destek Hizmetleri Şefi                           3121 Bilgi İşlem Müdürü                              3303
Destek Hiz Servis                                  3122 Bilgi İşlem Servisi                                3134
Ambar Şefi                                           3016 Bilgi İşlem Servisi                                   3129
Otomosyon Şefi                                   3247 Bilgi İşlem Servisi                               3130
İhale Servis Şefi                                        3806 Arşiv Servisi                                               3714
İhale Servisi                               3807 Kurum Taşınırları                    3306
 İhale Servisi                                                                3808 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ  
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   Emlak Ve İstimlak Müdürü                     3800
Ulaşım Hiz  Müdürü                                                  3101 Emlak Ve İstimlak Şefi                                   3801
Ulaşım Hiz  Sefi                                        3102 Emlak Ve İstimlak Servisi                   3802
Ulaşım Hiz  D.T.S.                                                  3103 Em. Ve İs. Kurum Taşınmazları               3803
Ulaşım Hiz Servisi.                                       3104 Emlak Ve İstimlak Servisi                      3804
Ulaşım Hiz Servisi.                                           3105 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ   Yazı İşleri Müdürü                       3700
İmar Müdürü                                             3200 Yazı İşleri Müdürlüğü                    3701
İmar  Evrak           3201/3202 Evrak Kayıt                                                  3702
İmar Müdürlüğü                                              3203 Evlendirme Memurluğu                                3703
İmar Müdürlüğü                                    3205 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ  
İmar Müd.Harita Od.                3209 Su Ve Kanalizasyon Müdürü                     3710
İmar Servisi                                                                    3210 Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü           3711
İmar Müdürlüğü                                3213 Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü           3712
İmar Müdürlüğü Danışma                   3217                  GÜVENLİK AMİRLİĞİ                               
Kentsel Dönüşüm        3304 Güvenlik Amiri                                     3506
VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ   Güvenlik Bina girişi                                       3000
Veteriner Müdürü                                           3715 Danışma                                     3001
Veteriner Müdürlüğü Servisi                            3716 İl Afet Acil                                          3509
Veteriner Müdürlüğü Servisi                           3717 Başkanlık Bekleme Salonu                      3510
ÇAY OCAĞI     (Başkanlık Binası )       3507 Muhtarlıklar Müdürü                             3310
ÇAY OCAĞI     (Personel Kısmı)          3226 Tesisler Müdürü                                 3305
                                                 DIŞ BİRİMLER  HARİCİ KARASAL SES HATLARI
Temizlik İşleri Müdürlüğü                          ( Dahili 3747 ) 0(474) 212 00 75 İtfaiye Müdürlüğü                                ( Dahili 3748 ) 0(474) 223 23 60 -61 60
Su Arıtma Tesisi                         Fax: 0(474) 212 42 93 0(474) 212 50 36 Hayvan Barınağı 0(474) 223 97 34
Halk Ekmek Fabrikası 0(474) 242 67 45 Kent Konseyi                         FAX 0(474) 223 11 16 0(474) 223 11 15
Oto Gar Müdürlüğü 0(474) 223 46 26  Asfalt Şantiyesi 0(474) 242 62 51
Sebze Hali                                             ( Dahili 3722 ) 0(474) 223 36 42 Araç Bakım Atölyesi  0(474) 212 45 34
Oto Park  (yediemin) 0(474) 212 26 60    
                                       HİZMET BİNASI İÇİ HARİCİ KARASAL SES HATLARI
Belediye Başkan Sekreteri = 0(474) 212 39 42-17 44-45-46                                                                 Bld Bşkn.Yrd Sekreterleri  = 0(474)  223 73 24- 38 70-05 50-05 60       
Santral Servisi  =  444 71 13 - Fax = 0(474) 223 21 55   Özel Kalem Müdürlüğü =0(474) 212 34 53 - Basın Yay Müdürlüğü = 0(474) 212 30 60