Anasayfa > Muhtelif İmar Paftalarında Plan Tadilatı Yapılmıştır.

Muhtelif İmar Paftalarında Plan Tadilatı Yapılmıştır.

1-Belediye Meclisinin 11/11/2016 tarih ve 192 sayılı kararı ile Kars İli Merkez Bülbül Mahallesi Ada: 202 Parseller: 3-5-6-7-27-29-61-62-63-64-66'daki taşınmazların bulunduğu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli tasdikli imar paftasında plan tadilatı yapılmış yapılan plan tadilatı 18/11/2016 tarihinde Belediyemiz ilan panosunda ilan edilmek üzere asılmıştır.

2-Belediye Meclisinin 15/11/2016 tarih ve 194 sayılı kararı ile Kars İli Merkez Bülbül Mahallesi Ada: 48 Parseller: 2-21 Ada : 47 Parseller: 1-2-3-7'deki taşınmazların bulunduğu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli tasdikli imar paftasında plan tadilatı yapılmış yapılan plan tadilatı 18/11/2016 tarihinde Belediyemiz ilan panosunda ilan edilmek üzere asılmıştır.

3-Belediye Meclisinin 11/11/2016 tarih ve 191 sayılı karan ile Kars İli Merkez Bülbül Mahallesi Ada: 48 Parseller: 1-4-5-8-9-11-12-13-14-15-16'daki taşınmazların bulunduğu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli tasdikli imar paftasında plan tadilatı yapılmış yapılan plan tadilatı 18/11/2016 tarihinde Belediyemiz ilan panosunda ilan edilmek üzere asılmıştır.

4-Belediye Meclisinin 16/11/2016 tarih ve 196 sayılı karan ile Kars İli Merkez Ortakapı Mahallesi 524-525 Adalar arası Kadastro boşluğundaki taşınmazların bulunduğu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli tasdikli imar paftasında plan tadilatı yapılmış yapılan plan tadilatı 18/11/2016 tarihinde Belediyemiz ilan panosunda ilan edilmek üzere asılmıştır.

5-Belediye Meclisinin 16/11/2016 tarih ve 197 sayılı kararı ile Kars İli Merkez Ortakapı Mahallesi Ada: 428 Parsel: 9'deki taşınmazların bulunduğu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli tasdikli imar paftasında plan tadilatı yapılmış yapılan plan tadilatı 18/11/2016 tarihinde Belediyemiz ilan panosunda ilan edilmek üzere asılmıştır.