Anasayfa > Kars İli Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı ile Revizyon Nazım İmar Planı Askı İlanı

Kars İli Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı ile Revizyon Nazım İmar Planı Askı İlanı

Kars İli Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı ile Revizyon Nazım İmar Planı Askı İlanı

Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 123 sayılı kararı ile Kars İli Merkez Revizyon uygulama İmar Planı ile Revizyon Nazım imar Planı Onaylamış 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince yaptırılan plan revizyonu yapılmış yapılan plan revizyonu 19/07/2017 tarihinde Belediyemiz ilan panosunda ilan edilmek üzere asılmıştır.