Anasayfa > Belediye Meclisinin 03/10/2017 tarih ve 164 sayılı kararı ile plan tadilatı

Belediye Meclisinin 03/10/2017 tarih ve 164 sayılı kararı ile plan tadilatı

ASKI İLAN TUTANAĞI
Belediye Meclisinin 03/10/2017 tarih ve 164 sayılı kararı ile Paşaçayır Mahallesi 1417 ada 13-5
parseller, 775 adadaki taşınmazlar, 776 adadaki taşınmazlar, 783 adadaki taşınmazlar, 784 adadaki
taşınmazlar, 786 adadaki taşınmazlar, 787 adadaki taşınmazlar, 782 adadaki taşınmazlar, 844 adadaki
taşınmazlar, 781 adadaki taşınmazlar, 788 adadaki taşınmazlar, 779 adadaki taşınmazlar, İstasyon
Mahallesi 168 ada 10-42-43 parseller, Bülbül Mahallesi 470 ada 34-43 parseller, Bülbül Mahallesi 261
ada 1-16 parseller, Bülbül Mahallesi 475 ada 16 parsel, Bülbül Mahallesi 476 ada 745 parsel, İstasyon
Mahallesi 168 ada 54 parsel, İstasyon Mahllesi 168 ada 19-18-17-16-15-14-13-12-42 parseller, Yeni
Mahalle 199 ada 20 parsel, Bülbül Mahallesi 240 ada 6 parsel, Yeni Mahalle 516 ada 21 parsel, Yeni
Mahalle 502 ada 8-9-10-11 parseller, Yeni Mahalle 516 ada 236-86-151 parseller, Yeni Mahalle 199
ada 32 parsel, Yeni Mahalle 202 ada 9 parsel, İstasyon Mahallesi 153 ada 37 parsel, İstasyon
Mahallesi 165 ada 16 parsel, İstasyon Mahallesi 538 ada 3 parsel, 854 ada 25-65-66-67-68-69
parseller, Bülbül Mahallesi 534 ada 4 parsel, Bülbül Mahallesi 476 ada 362-163-53 parseller, Paşaçayır
M a h a l l e s i 1 3 9 1 a d a 1 1 - 1 2 - 1 3 p a r s e l l e r , 3 1 9 a d a 6 p a r s e l i n b u l u n d u ğ u 1 / 1 0 0 0 v e
1/5000 ölçekli tasdikli imar paftasında plan tadilatı yapılmış yapılan plan tadilatı 09/11/2017
tarihinde Belediyemiz ilan panosunda ilan edilmek üzere asılmıştır.